Kompetencje

Badania i doskonalenie procesów technologicznych
Procesy wytwarzania surówki, stali oraz półwyrobów i finalnych wyrobów stalowych. Półprzemysłowe, fizyczne i numeryczne metody symulacji procesów wytwarzania wyrobów metalowych. Modelowanie mikrostruktury i właściwości mechanicznych wyrobów. więcej »
Badania i doskonalenie materiałów
Projektowanie i modyfikacja gatunków stali i stopów żelaza; dobór i adaptacja wyrobów stalowych do wymaganych warunków. Badania składu chemicznego, fazowego i struktury materiałów, powłok i warstw ochronnych. Badania właściwości mechanicznych, technologicznych i fizycznych wyrobów stalowych i surowców. więcej »
Konsultacje i szkolenia
Szkolenia indywidualne z zakresu metod badań metalograficznych, rentgenowskich, składu chemicznego, metod symulacji fizycznej procesów technologicznych i obsługi wybranych przyrządów analitycznych. więcej »