×

Periodyk IMŻ - Informacje ogólne
okadkanr3z2017(mniejsza).jpg
Bieżący numer

Kwartalnik Prace Instytutu Metalurgii Żelaza (ISSN 0137-9941), wydawany od 1949 roku, publikuje wyniki prac badawczych z zakresu metalurgii, inżynierii materiałowej, chemii, ochrony środowiska oraz zarządzania w hutnictwie żelaza i stali. Publikacje obejmują charakterystyki nowoczesnych technologii, urządzeń, nowych materiałów i wyrobów hutniczych wdrażanych w krajowym przemyśle, jak również problematykę restrukturyzacji i przekształceń hutnictwa w Polsce i w świecie.

Czasopismo "Prace Instytutu Metalurgii Żelaza" jest indeksowane w Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych BazTech.

 

RADA NAUKOWA (Prace Instytutu Metalurgii Żelaza)

Prof. dr ing. Jiři BAŽAN (Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Czechy)

Prof. dr hab. inż. Leszek BLACHA – przewodniczący (Politechnika Śląska, Polska)

Prof. dr hab. inż. Henryk DYJA, M. dr h.c. (Politechnika Częstochowska, Polska)

Prof. dr ing. Maria FRÖHLICHOVÁ (Technická Univerzita v Košiciach, Slovakia)

Prof. dr ing. Rudolf KAWALLA (TU Bergakademie Freiberg, Niemcy)

Prof. dr hab. inż. Andrzej ŁĘDZKI (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska)

Prof. dr hab. inż. Kazimierz MAMRO (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska)

Dr hab. inż. Jarosław MIZERA, prof. nzw. Pol. Warszawskiej (Politechnika Warszawska, Polska)

Prof. dr hab. inż. Maciej PIETRZYK (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska)  

 

RADA NAUKOWA (Prace Instytutu Metalurgii Żelaza - MONOGRAFIE)

Prof. dr hab. inż. Leszek BLACHA (Politechnika Śląska, Polska)

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz DERDA (Politechnika Częstochowska, Polska)

Prof. dr hab. inż. Henryk DYJA, M. dr h.c. (Politechnika Częstochowska, Polska)

Prof. dr hab. Roman KUZIAK (Instytut Metalurgii Żelaza, Polska)

Prof. dr hab. inż. Andrzej ŁĘDZKI (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska)

Prof. dr hab. inż. Kazimierz MAMRO (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska)

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

redaktor naczelny – prof. dr Tadeusz BOŁD

zastępca redaktora naczelnego – prof. dr hab. Józef PADUCH

redaktorzy tematyczni – prof. dr hab. Roman KUZIAK; dr hab. inż. Marian NIESLER; prof. nzw. dr Grażyna STANKIEWICZ; dr hab. Jerzy WIEDERMANN prof. nzw.; dr inż. Krzysztof RADWAŃSKI

redaktor językowy – mgr Maja KAMIŃSKA, mgr Anna Stępień

 

Zachęcamy do prenumeraty kwartalnika, której cena roczna wynosi 130 zł brutto.

Zamówienia prosimy przysyłać na adres wydawcy: Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

ul. K. Miarki 12-14  44-100 Gliwice z dopiskiem: Redakcja PIMŻ

 lub na adres e-mail: imz@imz.pl

 

Pobierz pliki

doc-icon.gifFormularz zamówienia (32.00 kB)


Powrótwersja do druku