×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

General information – Subscription

A quarterly Journal of Metallic Materials (ISSN 2657-747X), issued since1949. Until 2019, the quarterly was published under the title Prace Instytutu Metalurgii Żelaza. Results of research work in scope of metallurgy, material engineering, chemistry, environment protection and management in the iron and steel industry are published in journal. The publications cover descriptions of advanced technologies, equipment, new materials and steel products implemented in the domestic industry, as well as issues related to restructuring and transformation of Polish and global iron and steel industry.

The periodical Journal of Metallic Materials is indexed in a database BazTech, PBN and ICI World Master List.

 


SUBSCRIPTION 2022

We encourage you to subscribe to the quarterly Journal of Metallic Materials.

Subscription order form


 

SCIENTIFIC COUNCIL (Journal of Metallic Materials)

Jiři BAŽAN, Prof. Dr. Eng. (Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Czechia)

Maria FRÖHLICHOVÁ, Prof. Dr. Eng. (Technická Univerzita v Košiciach, Slovakia)

Mohamed Abdel-Hady GEPREEL, Prof. Dr. Eng.  (E-JUST, Egypt)

Grzegorz GOLAŃSKI, Prof. Dr. Eng. (Politechnika Częstochowska, Poland)

Rudolf KAWALLA, Prof. Dr. Eng. (TU Bergakademie Freiberg, Germany)

Grzegorz KĄDZIELAWSKI, Dr. (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Poland)

Mirosław ŁOMOZIK, Dr. Eng. (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Poland)

Karel MICHALEK, Prof. Eng. (Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Czechia)

Jarosław MIZERA, Prof. Dr. Eng. (Politechnika Warszawska, Poland)

Jana PETRŮ, Prof. Dr. Eng. (Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Czechia)

Paweł PICHNIARCZYK, Prof. Dr. Eng. (Akademia Górniczo-Hutnicza, Poland)

Maciej PIETRZYK, Prof. Dr. Eng. (Akademia Górniczo-Hutnicza, Poland)

Tomasz TAŃSKI, Prof. Dr. Eng. (Politechnika Śląska, Poland) 

Robert ULEWICZ, Prof. Dr. Eng. (Politechnika Częstochowska, Poland)

 

SCIENTIFIC COUNCIL (Monographs)

Leszek BLACHA, Prof. Dr. Hab. Eng. (Politechnika Śląska, Poland)

Rafał DAŃKO, Prof. Dr. Hab. Eng. (Akademia Górniczo-Hutnicza, Poland)

Włodzimierz DERDA, Prof. Dr. Hab. Eng. (Politechnika Częstochowska, Poland)

Henryk DYJA, Prof. Dr. Hab. Eng. M. dr h.c. (Politechnika Częstochowska, Poland)

Roman KUZIAK, Prof. Dr. Hab. (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza, Poland)

Andrzej ŁĘDZKI, Prof. Dr. Hab. Eng. (Akademia Górniczo-Hutnicza, Poland)

Tadeusz TELEJKO, Prof. Dr. Hab. Eng. (Akademia Górniczo-Hutnicza, Poland)

 

EDITORIAL STAFF

editor-in-chief – Adam ZIELIŃSKI, Prof. Dr. Hab. Eng.

deputy editors-in-chief – Jarosław MARCISZ, Dr Hab. Eng.; Józef PADUCH, Prof. Dr. Hab.

associate editors – Bogdan GARBARZ, Prof. Dr. Hab. Eng.; Michał KUBECKI, Dr Eng.; Roman KUZIAK, Prof. Dr. Hab.; Marian NIESLER, Dr. Hab. Eng.;
Łukasz POLOCZEK, Dr Eng.; Hanna PURZYŃSKA, Dr Eng.; Krzysztof RADWAŃSKI, Dr. Hab. Eng.; Dariusz WOŹNIAK, Dr. Hab. Eng.

layout editor – Danuta GRUSZCZYŃSKA, MSc Eng.

language editor – Anna ŁUKOWIAK, MSc

editorial secretary – Dominika JARANOWSKA, MSc

 

CONTACT DATA:

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
ul. K. Miarki 12-14
44-100 Gliwice

Phone: +48 32 23 45 125, 32 23 45 271
Fax: +48 32 23 45 300
Email: redakcja@imz.lukasiewicz.gov.pl


Backprint this document