×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

2018

Monographs

 1. Marcisz Jarosław: Statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne oraz mikrostruktura stali bainitycznych nanostrukturalnych. Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice 2018, Monografia nr 11, ISBN 978-83-938130-2-5, s.213
 2. Maracha Grzegorz, Fraś Wojciech, Kania Aleksandra, Gierulski Bogusław, Kuna Jarosław, Niesler Marian, Kuziak Roman, Radwański Krzysztof, Różański Piotr, Mazur Artur, Zdonek Bogdan, Bulkowski Lech, Pogorzałek Jerzy, Galisz Urszula: Projekt: Innowacyjna stal wysokokrzemowa z regulowaną niską zawartością zanieczyszczeń i wtrąceń niemetalicznych o kontrolowanej morfologii oraz odpowiednim poziomie inhibitora AlN z przeznaczeniem na wysokojakościowe blachy transformatorowe", Wybrane aspekty innowacyjne i ekologiczne technologii produkcyjnych - Seria: Monografie, nr 80, 2018, s. 15-23, Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej; ISBN 978-83-63989-65-1, ISNN 2391 - 632 X.

 

ISI Master Journal List

 1. Bartkowska Aneta, Bartkowski Dariusz, Swadźba Radosław, Przestacki Damian, Miklaszewski Andrzej: Microstructure, chemical composition, wear, and corrosion resistance of FeB–Fe2B–Fe3B surface layers produced on Vanadis-6 steel using CO2 laser. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, t.95, nr 5–8, s.1763–1776 (Lista A, 25 pkt.)
 2. Cichy Barbara, Kużdżał Ewa, Krztoń Hanna: Phosphorus recovery from acidic wastewater by hydroxyapatite precipitation. Journal of Environmental Management, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.11.072
 3. Chyrkin Anton, Swadźba Radosław, Pillai Rishi, Galiullin Timur, Wessel Egbert, Grüner Daniel, Quadakkers Willem: Stability of external alpha-Al2O3 scales on alloy 602 CA at 1100-1200 A degrees C. Oxidation of Metals, 2018, t.90, nr 1-2, s.119-133 (Lista A, 35 pkt.)
 4. Dziuba-Kałuża Maria, Zieliński Adam, Dobrzański Janusz, Sroka Marek, Urbańczyk Paweł, Śliwa Agata: Residual life of boiler pressure parts made of the 13CrMo4-5 steel after long-term operation in a creep conditions. Archives of Metallurgy and Materials, 2018, t.63 nr 2, s.889-897 (Lista A, 30 pkt.)
 5. Kalinowska-Ozgowicz Elżbieta, Kuziak Roman, Ozgowicz Wojciech: Recystallization of HSLA steel austenite as revealed with a hot-compression test. Materiali in Tehnologije / Materials and Technology, 2018, t.52, nr 2, s.157-161 (Lista A, 15 pkt.)
 6. Olbrycht Robert, Kałuża Marcin, Wittchen Wacław, Borecki Mariusz, Więcek Bogusław, De Mey Gilbert, Kopeć Michał: Gas identification and estimation of its concentration in a tube using thermographic camera with diffraction grating, Quantitative InfraRed ThermographyJournal, 2018, t. 15, s. 106-120 (Lista A, 25 pkt.)
 7. Rauch Łukasz, Bachniak Daniel, Kuziak Roman, Pietrzyk Maciej: Problem of identification of phase transformation models used in simulations of steels processing. Journal of Materials Engineering and Performance, 2018, t.27, nr 11, s.5725-5735 (Lista A, 20 pkt.)
 8. Stecko Janusz, Niesler Marian, Stachura Ryszard, Bernasowski Mikołaj, Klimczyk Arkadiusz: Utilisation of metallurgical sludge by multi-layer sintering. 2018, Ironmaking & Steelmaking, t.45, nr 9, s.779-786 (Lista A, 25 pkt.)
 9. Strąkowski Robert, Więcek Bogusław, Pacholski Krzysztof, Olbrycht Robert, Wittchen Wacław, Borecki Mariusz: Estimation of FeO content in the steel slag using infrared imaging and artificial neural Network. Measurement, 2018, t. 117, s.380-389 (Lista A, 30 pkt.)
 10. Swadźba Radosław: Interfacial phenomena and evolution of modified aluminide bondcoatings in Thermal Barrier Coatings. Applied Surface Science, 2018, t.445, s.133-144 (Lista A, 35 pkt.)
 11. Szkliniarz Wojciech, Moskal Grzegorz, Szkliniarz Agnieszka, Swadźba Radosław: The influence of aluminizing process on the surface condition and oxidation resistance of Ti-45Al-8Nb-0.5(B, C) alloy. Coatings, 2018, t.8, nr 3, s. 1-12, (Impact Factor 2.350)
 12. Grajcar Adam, Morawiec Mateusz, Zalecki Władysław: Austenite decomposition and precipitation behavior of plastically deformed low-Si microalloyed Steel. Metals, 2018, t. 8, nr 12 (Lista A, 30 pkt.)
 13. Zieliński Adam, Sroka Marek, Dudziak Tomasz: Microstructure and mechanical properties of Inconel 740H after long-term service. Materials, 2018, t.11 nr 11, (Lista A, 30 pkt.)

 

Publications in reviewed journals with national and international circulation

 1. Burdek Marek, Marcisz Jarosław, Stępień Jerzy: Effect of metallurgic purity of the 15CRMOV6-10-3 (15HGMV) steel on technological and mechanical properties of cold-deformed products. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t. 70 nr 2, s. 30-36
 2. Dobrzański Janusz, Purzyńska Hanna: Sposób oceny materiału rurociągów parowych bloków energetycznych po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania poza czasem obliczeniowym. Energetyka, Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, 2018, t.71 nr 11, s.611-615 (Lista B, 4 pkt.)
 3. Dobrzański Janusz, Purzyńska Hanna: Sposób oceny stanu materiału walczaka po długotrwałej eksploatacji poza obliczeniowym czasem pracy kotła. Energetyka, Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, 2018, t.71 nr 11, s.615-618 (Lista B, 4 pkt.)
 4. Dziuba-Kałuża Maria, Dobrzański Janusz, Hanna Purzyńska, Kania-Pifczyk Zofia, Radosław Rozmus: Ocena stopnia wyeksploatowania materiału wirników turbin parowych z niskostopowej stali Cr-Mo-V po eksploatacji w czasie znacznie przekraczającym czas obliczeniowy. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t. 70 nr 1, s. 4-11
 5. Garbarz Bogdan: Struktura wlewków ciągłych ze stali niestopowych i niskostopowych oraz jej ewolucja w wyniku przeróbki plastycznej na gorąco. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70, nr 4, s.2-23
 6. Garbarz Bogdan, Marcisz Jarosław: Obróbka cieplno-plastyczna wysokowytrzymałej stali konstrukcyjnej niezawierającej pierwiastków strategicznych. Stal, Metale & Nowe Technologie, 2018, t, , nr 7-8, s. 11-15 (Lista B, 3 pkt.)
 7. Golański Grzegorz, Zieliński Adam: Analiza zmian struktury i właściwości użytkowych austenitycznej stali HR3C po 26 000 godzin eksploatacji. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2018, t.85 nr 10, s.367-369 (Lista B, 7 pkt.)
 8. Kuziak Roman, Radwański Krzysztof, Molenda Ryszard, Mazur Artur, Broll Józef, Pietrzyk Maciej: Identyfikacja modelu przemian fazowych dla potrzeb symulacji kontrolowanego chłodzenia rur ze stali bainitycznych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t. 70 nr 4, s.24‑33
 9. Jasiński Artur, Zieliński Adam, Purzyńska Hanna: Residual life of repair welded joints in pipelines made of 13HMF after use for the design operating time. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t. 70 nr 3, s. 2-10
 10. Marcisz Jarosław, Garbarz Bogdan: Technological properties and applications of high-carbon nanobainitic steels. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, 2018, t.62, nr 3, s.29-43 (Lista B, 11 pkt.)
 11. Marcisz Jarosław, Walnik Bartłomiej: Etapowa obróbka cieplna stali nanobainitycznych. Stal, Metale & Nowe Technologie, 2018, nr 7-8, s.32-38 (Lista B, 3 pkt.)
 12. Marcisz Jarosław, Walnik Bartłomiej, Gazdowicz Jarosław, Burian Wojciech: Wybrane właściwości mechaniczne i technologiczne wysokowytrzymałych nanostrukturalnych stali bainitycznych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t. 70 nr 1, s. 12-19
 13. Merda Agata, Golański Grzegorz, Zieliński Adam: Zmiany w mikrostrukturze stopu na bazie niklu HR6W po starzeniu. Energetyka, Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, 2018, t.71 nr 11, s.630-632 (Lista B, 4 pkt.)
 14. Merda Agata, Golański Grzegorz, Zieliński Adam: Nowe żarowytrzymałe stopy o strukturze austenitycznej dla energetyki zawodowej. Energetyka, Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, 2018, nr 3, s.142-146 (Lista B, 4 pkt.)
 15. Opara Jarosław, Zalecki Władysław: Dilatometric and metallographic studies for verifying phase transformations mesoscale model. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t. 70 nr 3, s. 32-39
 16. Radwański Krzysztof, Niewielski Grzegorz: Wpływ struktury wyjściowej i odkształcenia na zimno na postać krzywej naprężenie – wydłużenie stali typu duplex (α + γ) w statycznej próbie rozciągania w temperaturze 850°C. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t. 70 nr 4, s.34-38
 17. Stecko Janusz, Niesler Marian: Wpływ wykorzystania rud żelaza o podwyższonej zawartości chloru na proces spiekania. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t. 70 nr 3, s. 11-24
 18. Swadźba Radosław: Influence of hafnium on high temperature oxidation of NiAl and Ni3Al alloys. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70 nr 2, s. 19-29
 19. Swadźba Radosław, Kania-Pifczyk Zofia: Kinetyka utleniania stopu Ti-48Al-2Cr-2Nb w atmosferze tlenu. Ochrona przed Korozją, 2018, nr 4, s.96-98 (Lista B, 12 pkt.)
 20. Szypuła Ireneusz, Zdonek Bogdan: Laboratory studies on the development of composite pellets for deep refining of steel from non-metallic inclusions. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t. 70 nr 3, s. 25-31
 21. Tomaszewska Agnieszka, Kuc Dariusz, Bednarczyk Iwona, Żak Artur, Woźniak Dariusz, Krawczyk Aleksandra: Wpływ parametrów nagrzewania na grubość i skład fazowy warstwy zgorzeliny wsadów walcowanych. Hutnik - Wiadomości Hutnicze, 2018, t.85, nr 8, s.278-282 (Lista B, 7 pkt.)
 22. Węglowski Marek, Grobosz Wojciech, Marcisz Jarosław, Garbarz Bogdan: Charakterystyka złączy spawanych i zgrzewanych tarciowo wysokowęglowych stali nanobainitycznych. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, 2018, t.62, nr 4, s.32-37 (Lista B, 11 pkt.)
 23. Węglowski Marek, Marcisz Jarosław, Garbarz Bogdan: Właściwości technologiczne i zastosowania wysokowęglowych stali nanobainitycznych. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, 2018, t.62, nr 3, s.37-45 (Lista B, 11 pkt.)
 24. Sroka Marek, Zieliński Adam, Golański Grzegorz: Analiza zmian mikrostruktury stali SANICRO 25 po długotrwałym starzeniu. Hutnik – Wiadomości Hutnicze, 2018, t.85 nr 10, s.355-358 (Lista B, 7 pkt.)
 25. Zieliński Adam, Sroka Marek, Golański Grzegorz, Hernas Adam: Właściwości i mikrostruktura złącza spawanego stali Sanicro 25 po starzeniu, Hutnik, 2018, 85, 10, s. 344-348, DOI:10.15199/24.2018.10.3 (Lista B, 7 pkt.)
 26. Zieliński Adam, Wersta Robert: Struktura stali S304H po 10 000 godzin starzenia. Energetyka, Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, 2018, t.71 nr 11, s.648-650 (Lista B, 4 pkt.)

 

Publications in other journals and conference proceedings

 1. Kania-Pifczyk Zofia, Kuziak Roman, Radwański Krzysztof, Zalecki Władysław, Krztoń Hanna: The crystallographic description of retained austenite and its influence on mechanical properties in bainitic steel with TRIP effect. Book of abstracts. XXIV Conference on Applied Crystalography, 2-6.08.18, Arłamów,
 2. Shatarah Iyad, Imiela Anna, Surmacki Jakub, Olbrycht Robert, Wittchen Wacław, Borecki Mariusz, Abramczyk Halina, Więcek Bogusław: FeO content estimation in steel slag using Raman spectroscopy in NIR range. 14th Quantitative InfraRed Thermography Conference, 25‑ 29.06. 2018, Berlin
 3. Radwański Krzysztof, Kuziak Roman, Kwapisz Krzysztof: Charakterystyka powłok ochronnych stosowanych na blacho dachówki. Informator Budowlany-Murator. Pokrycia Dachowe i Akcesoria, 2018, s.45-47
 4. Zdonek Bogdan, Żak Artur, Szypuła Ireneusz, Jezierski Jan, Adamczyk Mariusz, Kostrzewa Krzysztof, Kutera Włodzimierz: Improvement of the manufacturing technology of cast steel castings to be used in extreme operating conditions. Congress Proceedings 73rd World Foundry Congress: Creative Foundry, 23-27.09.2018, Kraków

 

Publications based on statutory research projects and Internal Research Found completed in 2018 published in the Institute’s journal: „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza”

Works financed under statutory activity

 1. Borecki Mariusz, Wittchen Wacław, Niżnik-Harańczyk Barbara, Stecko Janusz, Mazur Artur: Określenie parametrów fizykochemicznych i technologicznych dla systemu prognozowania temperatury w linii produkcji stali. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza 2018, t.70, nr 1, s.64-66
 2. Kania-Pifczyk Zofia, Kubosz Witosław: Badanie wpływu odkształcenia i temperatury na stabilność austenitu resztkowego w stalach bainitycznych z efektem TRIP. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70 nr 1, s.23-25
 3. Knapik Piotr: Zastosowanie techniki generowania lotnych wodorków do oznaczeń pierwiastków resztkowych w stopach niklu po wzbogaceniu analitów. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70 nr 1, s.53-54
 4. Krztoń Hanna, Stecko Janusz: Określenie charakterystyki mineralogicznej spieków wielkopiecowych w funkcji ich odporności i podatności na rozpad. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70 nr 1, s.59-62
 5. Kubecki Michał, Kwoka Aleksandra: Opracowanie metody oznaczania rtęci w paliwach stałych oraz w produktach ich spalania. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70 nr 1, s.51-53
 6. Kubiczek Marta, Knapik Piotr: Opracowanie metodyki badania składu chemicznego niobu i jego stopów oraz wytworzonych na nich powłokach ochronnych z wykorzystaniem technik GD OES i ICP OES. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70 nr 1, s. 55-57
 7. Opara Jarosław, Zalecki Władysław: Eksperymentalna weryfikacja mezoskalowego modelu przemian fazowych, które zachodzą w trakcie wytwarzania stali wielofazowych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t. 70 nr 1, s. 30-33
 8. Opara Jarosław, Zalecki Władysław: Opracowanie systemu bazodanowego wspomagającego analizę wyników badań dylatometrycznych z eksperymentów przeprowadzanych za pomocą nowoczesnego dylatometru DIL805A/D/T. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70 nr 1, s.36-37
 9. Radwański Krzysztof, Kuziak Roman, Pogorzałek Jerzy, Kania-Pifczyk Zofia, Opara Jarosław, Zalecki Władysław, Rozmus Radosław: Opracowanie metodyki projektowania parametrów obróbki cieplnej stali martenzytycznych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70 nr 1, s.20-23
 10. Rozmus Radosław, Swadźba Radosław: Charakterystyka nanowydzieleń w cienkich warstwach borkowych wytworzonych na stopie AISI 410. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70 nr 1, s. 25-27
 11. Rozmus Radosław, Radwański Krzysztof, Kania-Pifczyk Zofia, Kuziak Roman, Kubosz Witosław, Łapczyński Zdzisław: Wpływ procesów wydzieleniowych na właściwości mechaniczne prętów wytwarzanych z niskowęglowej stali manganowej wzbogaconej o mikrododatki stopowe na drodze obróbki termomechanicznej i cieplnej. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70 nr 1, s.28-30
 12. Różański Piotr, Borecki Mariusz, Pogorzałek Jerzy, Stecko Janusz: Opracowanie w skali laboratoryjnej technologii brykietowania kompozytów do stosowania w procesie utylizacji zgorzeliny w stalowniczym piecu łukowym. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70 nr 1, s.69-71
 13. Spiewok Waldemar, Kubiczek Marta, Żak Artur, Latacz Aleksandra, Knapik Piotr: Opracowanie metodyki oznaczania składu chemicznego nietypowych próbek (nowych materiałów, napoin, złączy spawanych) metodą emisyjnej spektrometrii optycznej ze wzbudzeniem iskrowym. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70 nr 1, s.57-58
 14. Stecko Janusz, Niesler Marian, Różański Piotr: Wpływ wykorzystania rud żelaza o podwyższonej zawartości chloru na proces spiekania. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70 nr 1, s.62-64
 15. Swadźba Radosław, Kania-Pifczyk Zofia, Kubosz Witosław: Weryfikacja podstaw technologii wytwarzania nowoczesnych powłok żaroodpornych na stopach przeznaczonych dla przemysłu lotniczego. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70 nr 1, s.33-35
 16. Szypuła Ireneusz, Stecko Janusz, Zdonek Bogdan: Badania laboratoryjne nad opracowaniem kompozytowych grudek do głębokiej rafinacji stali z wtrąceń niemetalicznych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t. 70 nr 1, s.66-68
 17. Woźniak Dariusz, Żak Artur, Marcisz Jarosław, Adamczyk Mariusz, Walnik Bartłomiej: Opracowanie warunków walcowania i obróbki cieplnej stalowych wyrobów długich w celu uzyskania właściwości dostosowanych do dalszego przetwarzania na wysokowytrzymałe produkty. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70 nr 1, s.42-45
 18. Zalecki Władysław, Opara Jarosław, Radwański Krzysztof, Rozmus Radosław, Stawarczyk Piotr: Metodyka badań wybranych właściwości materiałów na elementy instalacji energetycznych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t.70 nr 1, s.38-42
 19. Zieliński Adam, Purzyńska Hanna, Dobrzański Janusz, Rozmus Radosław, Kania-Pifczyk Zofia: Wytrzymałość na pełzanie stali HR6W i Sanicro25 oraz ich złączy spawanych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t. 70 nr 1, s.45-49
 20. Żak Artur, Woźniak Dariusz, Walnik Bartłomiej, Adamczyk Mariusz: Optymalizacja mikrostruktury wielkogabarytowych odlewów prowadząca do podwyższenia właściwości w trudnych warunkach eksploatacji. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, 2018, t. 70 nr 1, s.49-50


Backprint this document