×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

2016

Monographs

 1. Niesler Marian, Szulc Wojciech: Procesy metalurgiczne w hutnictwie żelaza i stali, Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice, 2016, Monografia nr 10, 238 s., ISBN: 978-83-938130-5-6, ISSN: 0137-9941, 16 arkuszy wydawniczych
 2. Niesler Marian, Szulc Wojciech, Klejnowski Krzysztof: Praktyczne stosowanie konkluzji dotyczących najlepszych dostępnych technik BAT w produkcji żelaza i stali, Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice, 2016, Monografia nr 9,134 s., ISBN: 978-83-938130-1-8, ISSN: 0137-9941, 8,5 arkusza wydawniczego
 3. Radwański Krzysztof: Zastosowanie mikroskopii skaningowej i dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych w badaniach struktury blach ze stali wielofazowych na różnych etapach procesu ciągłego wyżarzania, Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice, 2016, Monografia nr 8, 215 s., ISBN: 978-83-938130-8-7, ISSN: 0137-9941, 16 arkuszy wydawniczych
 4. Zieliński Adam: Trwałość eksploatacyjna żarowytrzymałych stali o osnowie ferrytycznej w warunkach długotrwałego oddziaływania temperatury, Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Gliwice, 2016, Monografia nr 7, 198 s., ISBN: 978-83-938130-4-9, ISSN: 0137-9941, 12,6 arkuszy wydawniczych

Publications in Philadelphia List Journals

 1. Bartkowska Aneta, Swadźba Radosław, Popławski Mikołaj, Bartkowski D.: Microstructure, microhardness, phase analysis and chemical composition of laser remelted FeB-Fe2B surface layers produced on Vanadis-6 steel. Optics And Laser Technology, 2016, nr 86, s.115-125 (30)
 2. Burdek Marek: Physical modeling of the steel sheet topography in skin pass rolling and its influence on susceptibility of sheets to deep drawing. Steel Research International, 1869-344X, t.87, 2016, nr 4, s.456-464 (25)
 3. Grajcar Adam, Woźniak Dariusz, Kozłowska A.: Non-metallic inclusions and hot-working behaviour of advanced high-strength medium-Mn steels. Archives Of Metallurgy And Materials, t.61, 2016, nr 2, s.811-820 (30)
 4. Holtzer Mariusz, Dańko Rafał., Żymankowska-Kumon Syliwa., Kubecki M., Bobrowski Andrzej: Assessment of the harmfulness of moulding sands with alkyd resin subjected to the high temperature influence. Archives of Metallurgy and Materials, t.61, 2016, nr 4, s.2171‑2176 (30)
 5. Krztoń Hanna, Mucha Jacek, Witkowski Waldemar: The application of laboratory X-Ray micro-diffraction to study the effects of clinching process in steel sheets. Acta Physica Polonica A. t.130, 2016, nr 4, s.985-987
 6. Krztoń Hanna, Stecko Janusz, Kania Zofia: The Quantitative Dependence of Reducibility on Mineralogical Composition in Iron Ore Sinters (Blast Furnace Sinters). Acta Physica Polonica A. t.130, 2016, nr 4, s. 1147-1150 (15)
 7. Madej Łukasz, Sitko Mateusz, Radwański Krzysztof, Kuziak Roman: Validation and predictions of coupled finite element and cellular automata model: Influence of the degree of deformation on static recrystallization kinetics case study. Materials Chemistry and Physics, t.179, 2016, s.282-294 (35)
 8. Matusiak Jolanta, Wyciślik Joanna, Krztoń Hanna: Phase analysis of fume during arc weld brazing of steel sheets with protective coatings. Metalurgija, t.55, 2016, nr 2, s.169-172 (25)
 9. Milenin Andriy, Kuziak Roman, Lech-Grega Marzena, Chochorowski A., Witek Stanisław, Pietrzyk Maciej: Numerical modeling and experimental identification of residual stresses in hot-rolled strips. Archives of Civil and Mechanical Engineering, t.16, 2016, nr 1, s.125-134 (30)
 10. Radwański Krzysztof: Structural characterization of low-carbon multiphase steels merging advanced research methods with light optical microscopy. Archives of Civil and Mechanical Engineering, t.16, 2016, nr 3, s.282-293 (30)
 11. Rodak Kinga, Radwański Krzysztof: Influence of precipitates on the grain refinement in CuFe2 alloy processed by rolling with cyclic movement of rolls. Materials and Design, t.110, 2016, s.255-265 (35)
 12. Rompalski Przemysław, Smoliński Adam, Krztoń Hanna, Gazdowicz Jarosław, Howaniec Natalia, Róg Leokadia: Determination of mercury content in hard coal and fly ash using X-ray diffraction and scanning electron microscopy coupled with chemical analysis. Arabian Journal of Chemistry, Open Access, http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2016.02.016 Available online 8 March 2016 (35)
 13. Skubisz Piotr, Lisiecki Łukasz, Skowronek Tadeusz, Żak Artur, Zalecki Władysław: Effect of direct cooling condisions on the microstructure and properties of hot-forged HSLA steels for mining applications. Materiali in Tehnologije, t.50, 2016, nr 5, s.783-789 (15)
 14. Sroka Marek, Zieliński Adam, Mikula J.: The service life of the repair welded joint of CR-MO /CR‑MO‑V. Archives of Metallurgy and Materials, t.61, 2016, nr 3, s.1315-1320 DOI: https://doi.org/10.1515/amm-2016-0217 (30)
 15. Urbańczyk-Gucwa Anna, Radwański Krzysztof, Rodak K.: Influence of solution and aging treatment conditions on the formation of ultrafine-grained structure of CuFe2 alloy processed by rolling with cyclic movement of rolls. Archives Of Metallurgy And Materials, t.61, 2016, nr 2, s.1235-1240 (30)
 16. Wojsyk Kwiryn, Golański Grzegorz, Jasek Joanna, Słania Jacek, Zieliński Adam, Urbańczyk Paweł: Influence of the annealing time after welding on the mechanical properties of welded joint of T91 steel. Archives of Metallurgy and Materials, t.61, 2016, nr 3, s.1425-1430 (30)
 17. Wrożyna Andrzej,Pernach Monika, Kuziak Roman, Pietrzyk Maciej: Experimental and numerical simulations of phase transformations occurring during continuous annealing of DP steel strips. Journal of Materials Engineering and Performance, t.25, 2016, nr 4, s.1481-1491 (20)
 18. Zieliński Adam, Boryczko Bożena, Miczka Marcin,Sroka Marek: Forecasting in the presence of microstructural changes for the case of P91 steel after long-term ageing. Archives of Civil and Mechanical Engineering, t.16, 2016, nr 4, s.813-824 (30)
 19. Zieliński Adam, Golański Grzegorz, Dobrzański Janusz, Sroka Marek: Creep resistance of VM12 steel. Archives of Metallurgy and Materials, t.61, 2016, nr 3, s.1635-1640 (30)
 20. Zieliński Adam, Golański Grzegorz, Sroka Marek: Assessment of microstructure stability and mechanical properties of X10CrWMoVNb9-2 (P92) steel after long-term thermal ageing for high-temperature applications. Kovove Materialy-Metallic Materials, t.54, 2016, nr 1, s.61-70
 21. Zieliński Adam, Golański Grzegorz, Sroka Marek, Skupień Piotr:  Microstructure and mechanical properties of the T23 steel after long-term ageing at elevated temperature. Materials At High Temperatures, t.33, 2016, nr 2, s.154-163 (25)
 22. Zieliński Adam, Miczka Marcin, Sroka Marek: The effect of temperature on the changes of precipitates in low-alloy steel. Materials Science And Technology, t.32, 2016, nr 18, s.1899-1910 (25)
 23. Zieliński Adam, Purzyńska Hanna, Dobrzański Janusz, Golański Grzegorz: Changes in properties and structure of high-chromium 9-12% Cr steels due to long-term exposure at elevated temperature. Archives of Metallurgy and Materials, t.61, 2016, nr 2B, s.957-964 (30)
 24. Zieliński Adam, Purzyńska Hanna, Skupień Piotr, Golański Grzegorz: Assessment of service life of HCM12 steel after 100 000 hrs of service. Archives of Metallurgy and Materials, t.61, 2016, nr 2B, s.1021-1029 (30)
 25. Zieliński Adam, Sroka Marek, Hernas Adam, Kremzer Marek: The effect of long-term impact of elevated temperature on changes in microstructure and mechanical properties of HR3C steel. Archives of Metallurgy and Materials, t.61, 2016, nr 2, s.761-766 (30)
 26. Zieliński Adam, Sroka Marek, Miczka Marcin, Śliwa Agata: Forecasting the particle diameter size distribution in P92 (X10CrWMoVNb9-2) steel after long-term ageing at 600 and 650°C. Archives of Metallurgy and Materials, t.61, 2016, nr 2, s.753-760 (30)

Publications in reviewed journals with national and international circulation

 1. Adamczyk Mariusz, Niżnik-Harańczyk Barbara, Pogorzałek Jerzy: Wpływ technologii wytapiania stali z dodatkiem stopowym 3÷5% Al na rodzaj i morfologię wtrąceń niemetalicznych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.24-32 (7)
 2. Bulkowski Lech, Pogorzałek Jerzy, Galisz Urszula: Opracowanie technologii wytwarzania katod z udziałem tytanu i miedzi do rozpylania jonowego w magnetronie. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 3, s.15-21
 3. Burdek Marek: Wpływ rodzaju ścierniwa zastosowanego do obróbki strumieniowo-ściernej na wzrost twardości powierzchniowej cienkich blach stalowych. Stal, Metale & Nowe Technologie, 2016, nr 5-6, s. 56-62 (3)
 4. Burdek Marek: Wpływ składu chemicznego stali i sposobu walcowania drutu na wymiary i właściwości taśm na sprężyny. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 3, s.27-30
 5. Burdek Marek: Zastosowanie modelowania numerycznego do analizy parametrów wytwarzania cienkich taśm stalowych metodą walcowania drutu na zimno. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 4, s.21-25
 6. Dobrzański Janusz, Zieliński Adam: Diagnostyka materiałowa elementów części ciśnieniowej kotłów i rurociągów parowych pracujących w warunkach pełzania znacznie poza obliczeniowym czasem pracy. Energetyka, Problemy Energetyki I Gospodarki Paliwowo – Energetycznej, 2016, nr 4, s.229-233 (4)
 7. Grajcar Adam, Zalecki Władysław, Burian Wojciech, Kozłowska Aleksandra: Phase equilibrium and austenite decomposition in advanced high-strength medium-Mn bainitic steels. Metals — Open Access Metallurgy Journal, t.6, 2016, nr 10
 8. Jasiński Artur, Zieliński Adam: Trwałość resztkowa materiału rurociągów parowych pracujących w układzie kolektorowym po przepracowaniu obliczeniowego czasu pracy. Energetyka, Problemy Energetyki I Gospodarki Paliwowo – Energetycznej, 2016, nr 3, s.165-170 (4)
 9. Kubiczek Marta, Stankiewicz Grażyna, Knapik Piotr, Kubecki Michał, Kwoka Aleksandra, Spiewok Waldemar: Rozwój i zabezpieczenie jakości instrumentalnych metod badania składu chemicznego w zakładzie chemii analitycznej. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 3, s.22-26
 10. Kuziak Roman, Pidvysots’kyy Valeriy, Mazur Artur, Zalecki Władysław, Andrij Milenin, Pietrzyk Maciej: Rola badań modelowych w opracowaniu technologii wytwarzania blach cienkich do cięcia laserowego. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 1, s.2-11
 11. Kuziak Roman, Radwański Krzysztof, Skupień Piotr, Pidvysots’kyy Valeriy, Mazur Artur, Gronostajski Zbigniew, Jaśkiewicz Karol: Badania mechanizmów odkształcenia plastycznego blachy ze stopu magnezu AZ31. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 3, s.3-14
 12. Marcisz Jarosław: Symulacja fizyczna nagrzewania impulsowego stali maraging MS350. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 1, s.12-18
 13. Niesler Marian, Stecko Janusz: Laboratoryjna weryfikacja niektórych konkluzji BAT dla spiekalni rud. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 4, s.14-20
 14. Niesler Marian, Szulc Wojciech, Stecko Janusz, Zdonek Bogdan, Borecki Mariusz, Różański Piotr: Polish perspective on process emissions in the steel sector. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 4, s.8-13
 15. Pidvysots’kyy Valeriy, Kuziak Roman: Analiza kinetyki rekrystalizacji po odkształceniu za pomocą metody relaksacji naprężenia. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.10-16
 16. Pidvysots’kyy Valeriy, Kuziak Roman, Hernas Adam, Pasternak Jerzy: Numeryczna symulacja procesu gięcia rury z nowoczesnych materiałów dla energetyki. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.3-9
 17. Szulc Wojciech, Burdek Marek, Popęda Marek, Baliński Roman, Witkowski Andrzej: Uruchomienie nowej ciągarni drutu w firmie Legipol Sp. z o. o. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 1, s.42-48
 18. Zalecki Władysław, Wrożyna Andrzej, Łapczyński Zdzisław, Molenda Ryszard: Wpływ mikrostruktury na wybrane właściwości nowoczesnych stali konstrukcyjnych AHSS. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 1, s. 19-25
 19. Zieliński Adam, Miczka Marcin: Forecasting of the diameter of precipitations under microstructure instability of the VM12-SHC steel. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 4, s.2-7

Publications in other journals and conference proceedings

 1. Burian Wojciech, Żak Artur: Amorficzne i nanokrystaliczne stopy na bazie żelaza - rozdział w publikacji pod redakcją A. Wiśniewskiego: Supertwarde stale nanostrukturalne do zastosowania w pancerzach, Bellona, Warszawa, ISBN 978-83-11-14142-1, 2016, s. 158-197
 2. Dembiczak Tomasz, Knapiński Marcin, Garbarz Bogdan: Model matematyczny zjawiska rekrystalizacji statycznej wysokowęglowej stali bainitycznej. Monografie Politechniki Częstochowskiej - nr 56, 2016, s.370-374
 3. Garbarz Bogdan, Burian Wojciech: Nanostrukturalne stale bainityczne – rozdział w publikacji pod redakcją A. Wiśniewskiego: Supertwarde stale nanostrukturalne do zastosowania w pancerzach, Bellona, Warszawa, ISBN 978-83-11-14142-1, 2016, s. 39-96
 4. Kubiczek Marta, Bogumsky Martin, Stankiewicz Grażyna, Spiewok Waldemar: Modified Horwitz equation as a tool for determination of target measurement uncertainties in steel industry - Materiały Konferencyjne Konferencji Analityka Hutnicza i Przemysłowa 2016, 25-28.04.2016, Ostravice, Czechy, s.89-90
 5. Marcisz Jarosław: Stale maraging nowej generacji – rozdział w publikacji pod redakcją A. Wiśniewskiego: Supertwarde stale nanostrukturalne do zastosowania w pancerzach, Bellona, Warszawa, ISBN 978-83-11-14142-1, 2016, s. 97-158
 6. Skubisz Piotr, Lisiecki Łukasz, Micek Piotr, Skowronek Tadeusz, Paćko Marek, Szepieniec Michał, Żak Artur: Semi-industrial realization of direct heat treating cycles designed for tailored mechanical properties of drop forgings. AutoMetForm 2016 : Advanced Metal Forming processes in automotive industry , 5th international Lower Silesia-Saxony conference: 28–29.06.2016, Wrocław, s.209–217
 7. Spiewok Waldemar, Knapik Piotr: Evaluation of the usefulness of metallurgical wastes for recycling - Materiały Konferencyjne Konferencji Analityka Hutnicza i Przemysłowa 2016, 25-28.04.2016, Ostravice, Czechy, s.91-92
 8. Spiewok Waldemar, Stankiewicz Grażyna, Kubiczek Marta, Kwoka Aleksandra: Prospects for development of the production of certified reference materials in the Institute for Ferrous Metallurgy - New directions and opportunities, Materiały Konferencji Konferencyjne Priprava a uziti referencnich materialu a mezilaboratorniho porovnavani zkousek VI, 9‑11.11.2016, Valtice, Czechy, s.29
 9. Stankiewicz Grażyna, Kubiczek Marta: Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach - najstarszy w kraju producent certyfikowanych materiałów odniesienia; Analityka, z.1, 2016, s.51-54
 10. Stankiewicz Grażyna, Kubiczek Marta: Standardless WD XRF analysis  - what an analyst should know about? - Materiały Konferencyjne Konferencji Analityka Hutnicza i Przemysłowa 2016, 25-28.04.2016, Ostravice, Czechy, s.42-43
 11. Szypuła Ireneusz, Zdonek Bogdan: Recykling złomu kordu drutu ze zużytych opon samochodowych w produkcji stali; Tworzywa Sztuczne w Przemyśle, 36, 2016, 5, s.XV-XX

Publications based on statutory research projects and Internal Research Found completed in 2016 published in the Institute’s journal: „Prace Instytutu Metalurgii Żelaza”

Works financed under statutory activity

 1. Borecki Mariusz, Stecko Janusz, Pogorzałek Jerzy, Wittchen Wacław, Bulkowski Lech, Różański Piotr: Wstępne badania potencjalnych surowców odpowiednich do wytwarzania monolitycznych żużli syntetycznych w warunkach krajowych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.42-44
 2. Burian Wojciech, Marcisz Jarosław, Walnik Bartłomiej: Zwiększenie odporności ultrawytrzymałej stali bainityczno-austenitycznej na wysokoenergetyczne wielokrotne obciążenia udarowe metodą optymalizacji składu chemicznego i parametrów wytwarzania. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.57-59
 3. Dobrzański Janusz, Purzyńska Hanna, Rozmus Radosław, Zieliński Adam: Degradacja mikrostruktury w wyniku pełzania martenzytycznych stali 9-12%Cr przeznaczonych na wielkogabarytowe wirniki turbin parowych bloków energetycznych o nadkrytycznych parametrach pracy. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.46-51
 4. Dziuba-Kałuża Maria, Dobrzański Janusz, Zieliński Adam, Purzyńska Hanna, Sikora Rafał: Odporność na pełzanie materiałów przeznaczonych na elementy kotłów o parametrach ultra nadkrytycznych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.55-57
 5. Kania Zofia, Kuziak Roman, Pidvysots’kyy Valeriy, Radwański Krzysztof: Opracowanie modelu numerycznego procesu obróbki cieplno-plastycznej prętów wykonanych ze stali bainitycznych z efektem TRIP. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.70-73
 6. Knapik Piotr: Badanie wpływu osnowy na oznaczanie pierwiastków węglikotwórczych w żeliwach i staliwach stopowych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.88‑90
 7. Krztoń Hanna, Stecko Janusz, Kania Zofia: Opracowanie charakterystyk mineralogicznych spieków wielkopiecowych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t. 68, 2016, nr 2, s. 73-75
 8. Kubecki Michał, Knapik Piotr, Kwoka Aleksandra, Latacz Aleksandra: Opracowanie metodyki badania zawartości rtęci i cynku w niejednorodnych odpadach metalonośnych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.86-88
 9. Marcisz Jarosław, Żak Artur, Burian Wojciech, Walnik Bartłomiej: Opracowanie nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych w zakresie zgrzewania wybuchowego blach ze stali o zróżnicowanych właściwościach w celu uzyskania materiału warstwowego o wysokiej odporności balistycznej. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.67-70
 10. Miczka Marcin, Borecki Mariusz, Zdonek Bogdan, Stecko Janusz, Kania Harald: Opracowanie metodyki prognozowania temperatury stali ciekłej w kadzi odlewniczej i kadzi pośredniej z zastosowaniem modelu przestrzeni stanów i wnioskowania Bayesowskiego na przykładzie stalowni Ferrostal Łabędy Sp. z o. o. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.91-94
 11. Niesler Marian, Stecko Janusz, Różański Piotr: Ocena możliwości produkcji spieku wielkopiecowego z zacynkowanych szlamów żelazo nośnych. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.40-41
 12. Radwański Krzysztof, Kuziak Roman, Skupień Piotr, Zalecki Władysław, Rozmus Radosław, Kubosz Witosław: Ilościowa i jakościowa charakterystyka strukturalna przemian fazowych w taśmach ze stali Dual-Phase. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.75-78
 13. Spiewok Waldemar, Borecki Mariusz, Krztoń Hanna, Kubiczek Marta, Knapik Piotr: Analiza składu chemicznego tlenkowych materiałów ceramicznych na bazie chromitu dla hutnictwa i odlewnictwa. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.90-91
 14. Stępień Jerzy, Burdek Marek, Marcisz Jarosław, Walnik Bartłomiej: Zbadanie możliwości zastosowania stali o wyższej wytrzymałości niż stosowany obecnie gatunek 15CrMoV6-10-3 na korpusy kalibru 122 mm i opracowanie wstępnej technologii wykonania korpusu kalibru 300 mm. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.62-64
 15. Swadźba Radosław: Badania mikrostrukturalne w skali mikro i nano procesów utleniania statycznego stopów Ni3Al i NiAl modyfikowanych hafnem. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.82-84
 16. Swadźba Radosław, Skupień Piotr, Kubiczek Marta: Wpływ modyfikacji hafnem dyfuzyjnych powłok aluminidkowych na odporność na utlenianie wysokotemperaturowe. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.84-86
 17. Wiedermann Jerzy, Radwański Krzysztof, Kuziak Roman, Zalecki Władysław: Przeprowadzenie prób i badań laboratoryjnych pod kątem opracowania materiału wsadowego do produkcji specjalistycznych kontenerów i pojemników dla przemysłu samochodowego z wysokowytrzymałych, niskostopowych stali wielofazowych stanowiących materiał odpadowy walcowni blach. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.79-82
 18. Woźniak Dariusz, Kania Harald, Skupień Piotr Palus, Rafał, Adamczyk Mariusz, Walnik Bartłomiej: Badania nad powłokami ograniczającymi utlenianie wlewków stalowych w procesie ciągłego odlewania i przeróbki plastycznej. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.60-62
 19. Woźniak Dariusz, Palus Rafał, Adamczyk Mariusz: Opracowanie metodą modelowania fizycznego w module B – LPS zależności matematycznej opisującej wpływ współczynnika przewodnictwa cieplnego na plastyczne płynięcie metalu w kierunku szerokości. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.64-66
 20. Wrożyna Andrzej, Kuziak Roman, Radwański Krzysztof, Skupień Piotr, Władysław Zalecki, Kania Zofia, Opara Jarosław: Podstawy wytwarzania wysokowytrzymałych i plastycznych stali z austenitem szczątkowym w trakcie tłoczenia na gorąco z zastosowaniem procesu. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s.44-46
 21. Zieliński Adam, Miczka Marcin, Purzyńska Hanna, Dobrzański Janusz: Przetwarzanie i analiza obrazów – studium zastosowań metod statystycznych w ocenie klasy uszkodzeń materiałów pracujących w warunkach pełzania. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 2, s. 51-54

Works financed from Own Research Fund

 1. Adamczyk Mariusz, Niżnik-Harańczyk Barbara, Pogorzałek Jerzy, Gazdowicz Jarosław: Fizyczne modelowanie wytwarzania ultradrobnych struktur o morfologii lamelarnej w wyrobach ze stali o obniżonej gęstości zawierającej do 5% Al. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 3, s.45-47
 2. Dobrzański Janusz, Purzyńska Hanna, Zieliński Adam: Ocena wpływu odstawień i uruchomień na mikrostrukturę oraz trwałość eksploatacyjną materiału wirników turbin parowych w stanie wyjściowym oraz po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 3, s.48-51
 3. Dziuba-Kałuża Maria, Dobrzański Janusz, Purzyńska Hanna, Zieliński Adam, Radosław Rozmus: Trwałość resztkowa stali 1Cr-0,5Mo po długotrwałej eksploatacji w warunkach pełzania wykazującej uszkodzenia wewnętrzne w postaci pustek. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 3, s.55-57
 4. Kania Zofia, Kuziak Roman, Krztoń Hanna, Radwański Krzysztof: Synteza dotychczasowych wyników badań własnych oraz poszerzenie wiedzy z zakresu stali bainitycznych z efektem TRIP. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 3, s.41-43
 5. Krztoń Hanna, Niesler Marian: Badania związków metali alkalicznych w wyłożeniu mikroporowatym wielkiego pieca z wykorzystaniem techniki mikrodyfrakcji rentgenowskiej. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 3, s.38-41
 6. Kuziak Roman, Molenda Ryszard, Radwański Krzysztof:  Analiza możliwości wytwarzania rur bez szwu i elementów złącznych wykazujących efekt TRIP. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 3, s.43-45
 7. Purzyńska Hanna, Dobrzański Janusz, Zieliński Adam, Rozmus Radosław: Prędkość pełzania i proces wydzieleniowy węglików materiału wirników turbin parowych z niskostopowych stali Cr-Mo-V po eksploatacji znacznie przekraczającej obliczeniowy czas pracy. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 3, s.51-55
 8. Radwański Krzysztof, Wiedermann Jerzy, Kuziak Roman, Zalecki Władysław, Wrożyna Andrzej: Opracowanie podstaw obróbki cieplnej taśm ze stali AHSS dla uzyskania założonych właściwości mechanicznych i mikrostruktury. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 3, s.31-33
 9. Skupień Piotr, Wiedermann Jerzy, Swadźba Radosław, Rozmus Radosław: Zastosowanie wysokorozdzielczej elektronowej mikroskopii transmisyjnej w badaniach struktury atomowej cienkich warstw. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 3, s.33-35
 10. Szulc Wojciech, Miczka Marcin: Wspomaganie działań i doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na prace B+R z budżetu unijnego dla Polski na lata 2014–2020. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 3, s.61-62
 11. Wiedermann Jerzy, Stankiewicz Grażyna, Kubiczek Marta, Krztoń Hanna: Walidacja i szacowanie niepewności pomiaru zgodnie z nowymi wymaganiami PCA. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 3, s.35-37
 12. Zieliński Adam, Kuziak Roman, Miczka Marcin, Purzyńska Hanna: Weryfikacja metodą numeryczną trwałości eksploatacyjnej stali nowej generacji oszacowanej na podstawie analizy ilościowej obrazu mikrostruktury. Prace Instytutu Metalurgii Żelaza, t.68, 2016, nr 3, s.57-60

 


Backprint this document