×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Wynajem

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz  ̶  Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych w budynkach C, M oraz S.

Ceny wywoławcze:

 • pomieszczenia biurowe w Budynku S  ̶   od 33-34,00 zł/m² + VAT
 • pomieszczenia magazynowe (i zamknięte korytarze) w Budynku S  ̶  24,00 zł/m² + VAT     
 • pomieszczenia magazynowe w Budynku M  ̶  od 19-21,00 zł/m² + VAT   
 • pomieszczenia biurowe w Budynku C  ̶  30,00 zł/m² + VAT,
 • pomieszczenia magazynowe (i zamknięte korytarze) w Budynku C  ̶  21,00 zł/m² + VAT

Pomieszczenia można oglądać po wcześniejszym umówieniu się od poniedziałku do piątku.

Oferty z ceną należy składać do 20 każdego miesiąca do godz. 10:00 w ŁUKASIEWICZ-IMŻ.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Najmu oraz Klauzulą RODO, które zamieszczono poniżej (w załączniku).

Wraz z ofertą należy złożyć kopie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo ewidencji, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON, a w przypadku osób fizycznych, kopię dowodu osobistego. To ostatnie dotyczy także spółek cywilnych z udziałem osób fizycznych.

Otwarcie ofert odbywa się 20 każdego miesiąca o godz. 11:00. W przypadku, gdy 20 jest dniem wolnym od pracy, otwarcie ofert nastąpi w najbliższym dniu roboczym o godz. 11:00.

Osoba upoważniona do udzielania informacji:

mgr inż. Celina Przybylska-Żur

tel: +48 32 23 45 266

fax: +48 32 23 45 300

e-mail: celina.przybylska@imz.lukasiewicz.gov.pl

 

W związku z wynajmem przez Instytut pomieszczeń oraz w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 175e ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 16. lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej zamieszczamy, dla Najemców korzystających z udostępnionych sieci telekomunikacyjnych, odnośnik do strony internetowej  Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawierający informacje o bezpieczeństwie w sieci:

http://www.uke.gov.pl/bezpieczenstwo-w-sieci-856

Podstawa prawna (Dz. U. Nr171, poz. 1800, z późn. zm):

Art. 175e.

 1. Prezes UKE publikuje na stronie internetowej UKE aktualne informacje o:
  1. potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych;
  2. rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;
  3. przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, publikowane są przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na ich stronach internetowych.
 3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zrealizowany przez umieszczenie na stronie internetowej odnośnika do miejsca na stronie internetowej UKE lub innego podmiotu zajmującego się bezpieczeństwem sieci, w którym zamieszczone są informacje wymagane zgodnie z ust. 1.

Pobierz pliki

pdf-icon.gifOgólne Warunki Najmu Lokali IMŻ (2.14 MB)

pdf-icon.gifKlauzula RODO (100.45 kB)


Powrótwersja do druku