×

Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej kadencji 2017-2021

1

prof. dr hab. inż. Mirosław Cholewa

ICiBM Oddział Materiałów Ogniotrwałych

2

dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

3

prof. dr hab. inż. Bogdan Garbarz

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

4

mgr inż. Zenon Górniak

Huta Łabędy S.A.

5

mgr Marek Kempa

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o.

6

dr hab. inż. Marcin Knapiński, prof. nzw.

Politechnika Częstochowska

7

dr inż. Michał Kubecki

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

8

prof. dr hab. Roman Kuziak

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

9

dr hab. inż. Jerzy Łabaj, prof. nzw.

Politechnika Śląska

10

dr inż. Małgorzata Malec

KOMAG

11

prof. dr hab. inż. Zbigniew Malinowski

Akademia Górniczo-Hutnicza  im. Stanisława Staszica

12

dr inż. Artur Mazur

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

13

mgr Mirosław Motyka

ArcelorMittal

14

dr hab. inż. Marian Niesler, prof. nzw.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

15

mgr inż. Adam Ogrodnik

Urząd Dozoru Technicznego

16

dr hab. inż. Krzysztof Radwański, prof. nzw.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

17

dr hab. inż. Jan Skowronek

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

18

dr inż. Waldemar Spiewok

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

19

dr hab. inż. prof. AGH Tadeusz Telejko

Akademia Górniczo-Hutnicza  im. Stanisława Staszica

20

dr hab. inż. Dariusz Woźniak, prof. nzw.

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

21

dr inż. Władysław Zalecki

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

22

dr inż. Artur Żak

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

 

Ponadto na mocy art. 30, ust.5 w skład rady wchodzi:

dr hab. inż. Adam Zieliński, prof. nzw. Dyrektor Instytutu

dr hab. inż. Wojciech Szulc, prof. nzw. Zastępca Dyrektora

 

Skład Prezydium Rady

Przewodniczący RN

prof. dr hab.inż.Zbigniew Malinowski

Zastępca Przewodniczącego RN

prof. dr hab. inż. Bogdan Garbarz

Przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Kadry

dr hab. inż. prof. AGH Tadeusz Telejko

Przewodniczący Zespołu ds. Programowania i Oceny Działalności Naukowo-Badawczej

dr hab. inż. Janusz Dobrzański, prof. nzw.

Przewodniczący Zespołu ds. Organizacyjno- Finansowych

dr inż. Władysław Zalecki

Sekretarz Rady

dr inż. Artur Mazur

 

Pobierz pliki

pdf-icon.gifSprawozdanie Rady Naukowej IMŻ kadencji 2015-2017 (3.95 MB)


Powrótwersja do druku