×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Informacje ogólne – Prenumerata

Kwartalnik wydawany przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica Journal of Metallic Materials (ISSN 2657-747X), wydawany jest od 1949 roku. Do roku 2019 kwartalnik wydawany był pod tytułem Prace Instytutu Metalurgii Żelaza. W czasopiśmie publikowane są wyniki prac badawczych z zakresu metalurgii, inżynierii materiałowej, chemii, ochrony środowiska oraz zarządzania w hutnictwie żelaza i stali. Publikacje obejmują charakterystyki nowoczesnych technologii, urządzeń, nowych materiałów i wyrobów hutniczych wdrażanych w krajowym przemyśle, jak również problematykę restrukturyzacji i przekształceń hutnictwa w Polsce i w świecie.

Czasopismo Journal of Metallic Materials jest indeksowane w BazTech, PBN oraz ICI World Master List.  

 


PRENUMERATA 2022 ROK

Zachęcamy do prenumeraty kwartalnika Journal of Metallic Materials.

Zamówienie prenumeraty


 

RADA NAUKOWA (Journal of Metallic Materials)

Prof. dr ing. Jiři BAŽAN (Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Czechy)

Prof. dr ing. Maria FRÖHLICHOVÁ (Technická Univerzita v Košiciach, Słowacja)

Dr inż. Mohamed Abdel-Hady GEPREEL, prof. nzw. (E-JUST, Egipt)

Dr hab. inż. Grzegorz GOLAŃSKI, prof. P.Cz. (Politechnika Częstochowska, Polska)

Prof. dr ing. Rudolf KAWALLA (TU Bergakademie Freiberg, Niemcy)

Dr Grzegorz KĄDZIELAWSKI (Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Polska)

Dr hab. inż. Mirosław ŁOMOZIK (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Polska)

Prof. ing. Karel MICHALEK (Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Czechy)

Prof. dr hab. inż. Jarosław MIZERA (Politechnika Warszawska, Polska)

Prof. dr inż. Jana PETRŮ (Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava, Czechy)

Dr. hab. inż. Paweł PICHNIARCZYK, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska)

Prof. dr hab. inż. Maciej PIETRZYK (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska)  

Dr hab. inż. Tomasz TAŃSKI, prof. PŚ (Politechnika Śląska, Polska)

Dr hab. inż. Robert ULEWICZ, prof. P.Cz. (Politechnika Częstochowska, Polska)

 

RADA NAUKOWA (MONOGRAFIE)

Prof. dr hab. inż. Leszek BLACHA (Politechnika Śląska, Polska)

Prof. dr hab. inż. Rafał DAŃKO (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska)

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz DERDA (Politechnika Częstochowska, Polska)

Prof. dr hab. inż. Henryk DYJA, M. dr h.c. (Politechnika Częstochowska, Polska)

Prof. dr hab. Roman KUZIAK (Sieć Badawcza Łukasiewicz  ̶  Instytut Metalurgii Żelaza, Polska)

Prof. dr hab. inż. Andrzej ŁĘDZKI (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska)

Prof. dr hab. inż. Tadeusz TELEJKO (Akademia Górniczo-Hutnicza, Polska)

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

redaktor naczelny – prof. dr hab. inż. Adam ZIELIŃSKI

zastępcy redaktora naczelnego – dr hab. inż. Jarosław MARCISZ, prof. dr hab. Józef PADUCH

redaktorzy tematyczni – prof. dr hab. inż. Bogdan GARBARZ, dr inż. Michał KUBECKI, prof. dr hab. Roman KUZIAK, dr hab. inż. Marian NIESLER,
dr inż. Łukasz POLOCZEK, dr inż. Hanna PURZYŃSKA, dr hab. inż. Krzysztof RADWAŃSKI, dr hab. inż. Dariusz WOŹNIAK

redaktor techniczny – mgr inż. Danuta GRUSZCZYŃSKA

redaktor językowy – mgr Anna ŁUKOWIAK

sekretarz redakcji – mgr Dominika JARANOWSKA

 

KONTAKT DO REDAKCJI:

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica ul. K. Miarki 12-14 44-100 Gliwice

tel. +48 32 23 45 125, 32 23 45 271 fax: +48 32 23 45 300 e-mail: redakcja@imz.lukasiewicz.gov.pl


Powrótwersja do druku