×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Informacje o PPTS
ppts.gif

Polska Platforma Technologiczna Stali (PPTS) powstała w grudniu 2005 r. w Katowicach, kiedy to na rozszerzonym posiedzeniu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Nauki nastąpiło podpisanie porozumienia* o jej utworzeniu. Uczestnictwo w Platformie zadeklarowało około 40 podmiotów, wśród których połowę stanowią huty i przedsiębiorstwa przemysłowe, a drugą połowę jednostki naukowe oraz organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz branży stalowej w Polsce. PPTS ma charakter otwarty. Decyzję o przyjęciu nowych uczestników, którzy złożą stosowną deklarację* podejmuje Komitet Sterujący.

Obszar działania PPTS obejmuje wytwarzanie, przetwórstwo i stosowanie wyrobów hutniczych. PPTS uwzględnia priorytety rozwoju hutnictwa europejskiego przyjęte przez Europejską Platformę Technologiczną Stali, a Strategiczny Program Badań* PPTS jest zgodny i komplementarny w stosunku do programu platformy europejskiej. Różnice w liczbie i sformułowaniu priorytetowych kierunków badań uwzględniają specyficzne uwarunkowania sektora stalowego i pozostałych sektorów przemysłu w Polsce.

*) Dokumenty dostępne w dziale: "Dokumenty i opracowania"


Powrótwersja do druku