×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Cel i zadania

Cel strategiczny

Zapewnienie szerokiego wsparcia dla zrównoważonego rozwoju polskiego przemysłu stalowego oraz przemysłów przetwórczych, zorientowanego na zapotrzebowanie i wymagania użytkowników wyrobów stalowych, zgodnego z europejskimi wytycznymi a jednocześnie dostosowanego do warunków krajowych.

Zadania

  • Przygotowanie długoterminowej wizji rozwoju oraz Strategicznego Programu Badań dla sektora stalowego w Polsce, zorientowanego na potrzeby przetwórstwa, jak również na zapotrzebowanie i wymagania użytkowników wyrobów stalowych, spójnego ze Strategicznym Programem Badań Europejskiej Platformy Technologicznej Stali - ESTEP
  • Integrowanie polskich producentów stali i przetwórców stali wokół idei zrównoważonego rozwoju przemysłu stalowego oraz kreowanie wspólnych, przedkonkurencyjnych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, prowadzących do realizacji Strategicznego Programu Badań
  • Upowszechnianie i promowanie Strategicznego Programu Badań PPTS, celem uzyskania jego społecznej akceptacji i pozyskania środków publicznych dla współfinansowania projektów badawczych
  • Współpraca z ESTEP, celem zapewnienia koherencji krajowych projektów z programem europejskim oraz pełnego wykorzystania możliwości krajowego uczestnictwa w projektach europejskich

Działania

  • Przygotowanie, uzgodnienie i podpisanie porozumienia PPTS oraz powołanie Koordynatora Platformy
  • Wyłonienie Komitetu Sterującego oraz Grup Roboczych PPTS
  • Opracowanie przez Grupy Robocze i zatwierdzenie przez Komitet Sterujący wizji rozwoju i Strategicznego Programu Badań dla polskiego przemysłu stalowego
  • Nawiązanie współpracy z Europejską Platformą Technologiczną Stali
  • Opracowanie koncepcji realizacji Strategicznego Programu Badań
  • Inicjowanie i wspieranie kreowania projektów badawczo-rozwojowych wchodzących w zakres Strategicznego Programu Badań


Powrótwersja do druku