×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Grupa Badawcza: Procesy Surowcowe – BS

Kadra badawcza

Lider Grupy Badawczej: dr hab. inż. Marian Niesler, tel. +48 32 23 45 291, e-mail: marian.niesler@imz.lukasiewicz.gov.pl
Zastępca Lidera Grupy Badawczej: dr inż. Mariusz Borecki, tel. +48 32 23 45 256, e-mail: mariusz.borecki@imz.lukasiewicz.gov.pl


dr hab. inż. Wojciech Szulc
dr inż. Harald Kania
dr inż. Piotr Różański
dr inż. Janusz Stecko
dr inż. Bogdan Zdonek
mgr Marek Antończak
mgr inż. Ireneusz Szypuła
inż. Krzysztof Olczyk

Wyposażenie badawcze

DSC_5453.jpg

Linia do półprzemysłowej symulacji procesów spiekania (LS), stanowiąca specjalne urządzenie badawcze, jest jedyną tego typu kompleksową instalacją badawczą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie. Efektem wykorzystania tej infrastruktury będzie większa ilość realizowanych prac badawczo-rozwojowych zgodnych tematycznie z obszarem: „innowacyjne technologie surowcowe i recykling wtórnych materiałów” uznanym dla Europy za kluczowy w realizacji programu efektywnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów. Potencjał badawczy w postaci LS umożliwi rozwój współpracy międzynarodowej i czynny udział w przedsięwzięciach badawczych UE mających na celu rozwój nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem utylizacji odpadów, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.

18-02-6.jpg

W czerwcu 2009 roku Zespół Badań Surowcowych IMŻ został wyposażony w analogowe urządzenie Multi-Lab®III, które umożliwia wykonywanie pomiarów i obliczeń następujących wielkości: temperatury i aktywności tlenu w płynnej stali; zawartości węgla w stali;
zawartości glinu w stali dla niskich poziomów aktywności tlenu (poniżej 3,0 ppm tlenu aktywnego); temperatury płynnej stali i jej temperatury likwidusu; procentowej zawartości FeO w żużlu.

14.jpg

Urządzenie składa się z wysokotemperaturowego pieca rurowego z mikroprocesorowym regulatorem temperatury, kamery wizyjnej CCD z układem filtrów komputera PC wraz z oprogramowaniem. Sprzężenie pieca i kamery wizyjnej z komputerem wyposażonym w program analizy obrazu umożliwia pełną automatyzację określania charakterystycznych punktów topliwości popiołów, paliw stałych i żużli wraz z wizualizacją i archiwizacją wyników.