×

PROJEKT: LOOK-mod

 

Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultrawytrzymałych

 

Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.04.-00-0047/16 z dnia 8 września 2017r.

Wartość projektu:                   3 578 428,48 zł

Wkład funduszy europejskich: 3 013 677,32 zł

 

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum:

  1. Instytut Metalurgii Żelaza – lider konsorcjum  
  2. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej
  3. Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.
  4. ALCHEMIA S.A.
  5. HEATMASTERS Poland sp. z o.o.

 

Data rozpoczęcia projektu: 1 lipca 2017r.

 

Data zakończenia projektu: 30 czerwca 2020r.

 

www.mapadotacji.gov.pl


Powrótwersja do druku