×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Publikacje, konferencje

 

Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultrawytrzymałych

Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.04.-00-0047/16

 

Konferencje

Lp.

Autorzy

Tytuł prezentacji

Nazwa, miejsce i data konferencji

1

J. Marcisz, B. Garbarz,
J. Stępień, B. Walnik,
M. Adamczyk, L. Starczewski,
R. Nyc, K. Szcześniak

Kuloodporność blach ze stali nanostrukturalnej bainitycznej w warunkach ostrzału wielkokrotnego

EKSPLOBALIS 2018

Łochów,

28-30 maja 2018

2

J. Marcisz, J. Janiszewski

Dynamic behavior of nanostructured bainitic steel under shear and compression loading

International Conference: Modern Steels and Iron Alloys MS&IA,

Warszawa,

26-29 czerwca 2018

3

J. Marcisz, J. Stępień,
M. Burdek, A. Żak

Poster promujący:

Lekki kontener obserwacyjno-obronny (LOOK) z innowacyjnych materiałów

XXVI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego,

Kielce,

4-7 września 2018

4

J. Marcisz, B. Garbarz,
J. Janiszewski

Zmiany mechanicznych właściwości dynamicznych ultrawytrzymałej stali nanostrukturalnej w wyniku wielokrotnego odkształcenia

XII Międzynarodowa Konferencja Uzbrojeniowa nt. Naukowe Aspekty Techniki Uzbrojenia i Bezpieczeństwa,

Jachranka,

17-20 września 2018

5

J. Marcisz, B. Garbarz,
W. Zalecki, Z. Kania-Pifczyk

Optymalizacja właściwości balistycznych blach ze stali nanostrukturalnej bainitycznej przeznaczonych na opancerzenie kontenera LOOK

XXII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna, UZBROJENIE,

Jachranka,

10-13 czerwca 2019

6

J. Marcisz, A. Żak,
T. Tomczak, B. Walnik

Poster promujący:

Lekki kontener obserwacyjno-obronny (LOOK) z innowacyjnych materiałów

XXVII Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego,

Kielce,

3-5 września 2019

7

J. Marcisz, B. Garbarz,
Z. Kania-Pifczyk, W. Zalecki

Regulowanie zawartości i morfologii składników fazowych w stali nanobainitycznej zawierającej 0,6%C w celu uzyskania wymaganych proporcji pomiędzy wytrzymałością a plastycznością

Material Technologies in Silesia MTS Conference,

Zawiercie,

13-16 października 2019

 

Publikacje

Lp.

Autorzy

Tytuł publikacji

Nazwa czasopisma, dane bibliograficzne

1

J. Marcisz, B. Walnik

Etapowa obróbka cieplna stali nanobainitycznych

STAL Metale & Nowe Technologie, lipiec-sierpień 2018, s. 32-38

przeczytaj

2

J. Marcisz, B. Garbarz,
J. Janiszewski

Changes in Mechanical Properties of Ultrahigh Strength Nanostructured Steel Resulting from Repeated High Strain Rate Deformation

Problems of Mechatronics. Armament, Aviation, Safety Engineering, 2019, 10 (1), s. 99-120

DOI: 10.5604/01.3001.0013.0800

przeczytaj

3

J. Marcisz, J. Janiszewski

Mechanical behaviour of nanostructured bainitic steel under high strain rate shear and compression loading

Archives of Metallurgy and Materials, 2019, 64 (3), s. 1151-1162

DOI: 10.24425/amm.2019.129508

 

4

J. Marcisz, B. Garbarz,

B. Walnik
Correlation of mechanical properties and resistance to perforation of armour elements made of nanostructured bainitic steel

Journal of Metallic Materials, 2019, 71 (2), s. 14-22

DOI: 10.32730/imz.2657-747.19.2.3

 

5

J. Marcisz, B. Garbarz,
J. Stępień, B. Walnik,
M. Adamczyk, L. Starczewski,
R. Nyc, K. Szcześniak

Kuloodporność blach ze stali nanostrukturalnej bainitycznej w warunkach ostrzału wielokrotnego

Konstrukcja, eksploatacja, osłona balistyczna pojazdów oraz technologie, ISBN 978-83-7798-640-0, Wyd. 1, Warszawa 2018, s. 75-91

6

J. Marcisz, B. Garbarz,
W. Zalecki, Z. Kania-Pifczyk,
L. Starczewski, M. Gołuński

Optymalizacja właściwości balistycznych blach ze stali nanostrukturalnej bainitycznej przeznaczonych na opancerzenia kontenera LOOK (Optimisation of ballistic properties of nanostructured bainitic steel plates for container armour system)

Issues of Armament Technology, Zeszyt 151, nr 3/2019, s. 97-119, ISSN 1230-3801 (PTU 2019; 151 (3): 97-119)

7

J. Marcisz, B. Garbarz,
T. Tomczak, A. Janik,
L. Starczewski, R. Nyc,

M. Gmitrzuk
Optimisation of parameters for the production of perforated armour panels made of nanobainitic steel using dynamic hardness measurement methodology

Journal of Metallic Materials 2019, 71 (4), p. 12-18

DOI: 10.32730/imz.2657-747.19.4.2

 

8

J. Marcisz, B. Garbarz,
J. Stępień, T. Tomczak,
L. Starczewski, R. Nyc,
M. Gmitrzuk, M. Gołuński

Skuteczność ochronna blach pancernych ze stali nanobnainitycznej (Protective effectiveness of armour made of nanobainitic steel)

Journal of Metallic Materials 2020, 72 (1), s. 21-38 

DOI: 10.32730/imz.2657-747.20.1.2

 

 


Powrótwersja do druku