×

Projekt: BIOGLASS

BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych

Umowa o dofinansowanie nr POIR.04.01.02-00-0111/17 z dnia 29 marca 2018 r.

Wartość projektu:                    7 087 434,85 zł

Wkład funduszy europejskich: 5 305 466,94

Projekt jest realizowany przez Konsorcjum:

  1. Instytut Metalurgii Żelaza – lider konsorcjum
  2. D.A. GLASS  Doros  Teodora  Sp. z o.o
  3. NoveltyUNIT – Krzysztof  Ciepluch

Data rozpoczęcia projektu: 1 kwietnia 2018 r.

Data zakończenia projektu: 31 marca 2021 r.

www.mapadotacji.gov.pl

2018-05-21


Powrótwersja do druku