×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Monografia nr 1 ISBN 978-83-916893-2-5
Mon-1.jpg

Marian Niesler

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Beata Oleksiak

Politechnika Śląska

ODDZIAŁYWANIE PRZEMYSŁU NA ŚRODOWISKO NATURALNE. CZĘŚĆ I. HUTNICTWO ŻELAZA I STALI

Monografia nr 1, 2012

 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie Czytelnikowi charakterystyki oddziaływania na środowisko naturalne wybranych instalacji hutnictwa żelaza i stali. Zaprezentowano nowe podejście do zagadnień ochrony środowiska w hutnictwie, które związane są z nowymi uwarunkowaniami prawnymi. Dotyczą one m.in. wprowadzenia obowiązku posiadania pozwoleń zintegrowanych na korzystanie ze środowiska, czy też zagadnień związanych z emisją dioksyn i furanów. Problematykę emisji do poszczególnych komponentów środowiska oraz sposoby zapobiegania i/lub ograniczania oddziaływania na środowisko przedstawiono w kontekście wytycznych Najlepszej Dostępnej Techniki BAT zgodnych z filozofią Dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, zwanej popularnie Dyrektywą IPPC.


Powrótwersja do druku