×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Monografia nr 6 ISBN 978-83-938130-0-1
Mon-6.jpg

Wojciech Szulc

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

TRANSFORMACJA POLSKIEGO HUTNICTWA ŻELAZA DO GOSPODARKI WOLNORYNKOWEJ (z uzupełnieniami)

Monografia nr 6, 2014

 

Monografia jest uzupełnioną wersja Monografii nr 4 z 2013 r.

Monografia ta została uzupełniona w następujących obszarach:

  • rozdział 1 „Restrukturyzacja: definicje i doświadczenie międzynarodowe” został uzupełniony o analizę literaturowa, dotyczącą planowania strategicznego w przedsiębiorstwie i sektorze
  • w rozdziale 4 „Zasadność restrukturyzacji polskiego hutnictwa – diagnoza stanu przed restrukturyzacją” została przeprowadzona wskaźnikowa diagnoza stanu hutnictwa w roku 1989, tj. przed restrukturyzacją oraz analiza konkurencyjności sektora stalowego w Polsce w roku 1989 metodą punktową, będącą rozszerzoną wersją analizy pięciu sił Portera
  • został dodany rozdział 9 „Model hutnictwa w okresie restrukturyzacji”
  • został dodany rozdział 10 „Uproszczony model cenowy”
  • w rozdziale 11 „Podsumowanie” został wprowadzony podrozdział podsumowujący analizę w rozdziałach 10 i 11, zawierających modele teoretyczne; dokonano podsumowania wyników restrukturyzacji metodą wskaźnikową, porównując diagnozę stanu hutnictwa w roku 1989 (rozdział 4) ze wskaźnikami osiągniętymi w wyniku przeprowadzenia restrukturyzacji; dokonano podsumowania zmian atrakcyjności sektora w wyniku restrukturyzacji metodą punktową, będącą rozszerzoną wersją analizy pięciu sił Portera.


Powrótwersja do druku