×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Monografia nr 9 ISBN 978-83-938130-1-8
Mon-9.jpg

Marian Niesler

Wojciech Szulc

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica

Krzysztof Klejnowski

Polska Akademia Nauk Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska

PRAKTYCZNE STOSOWANIE KONKLUZJI DOTYCZĄCYCH NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK BAT W PRODUKCJI ŻELAZA I STALI

Monografia nr 9, 2016

 

Celem monografii jest ułatwienie dostosowania pozwoleń zintegrowanych do wymagań zawartych w decyzji wykonawczej Komisji, ustanawiającej Najlepsze Dostępne Techniki BAT do procesów produkcji żelaza i stali, a tym samym skierowana jest do wszystkich zainteresowanych stron, tj. prowadzących instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, jak i organów  administracyjnych ochrony środowiska. Praktyczne stosowanie konkluzji BAT dotyczących Najlepszych Dostępnych Technik BAT w produkcji żelaza i stali jest dokumentem opisującym konkluzje BAT dla spiekalni, wielkich pieców, dla produkcji stali metodą konwertorowo-tlenową i odlewania stali oraz dla produkcji i odlewania stali przy użyciu elektrycznych pieców łukowych. Konkluzji BAT dotyczących grudkowni nie ujęto w monografii, ze względu na brak tego typu instalacji w hutnictwie krajowym. Monografia składa się z pięciu głównych rozdziałów, które obejmują stan prawny dotyczący konkluzji BAT wraz z definicjami pojęć występujących w konkluzjach, ogólne informacje o produkcji żelaza i stali, interpretację konkluzji BAT o charakterze ogólnym oraz interpretację konkluzji BAT powiązanych z technologią i poziomem emisji dla ww. instalacji. Końcowym rozdziałem są zalecania dotyczące sposobu i częstotliwości monitorowania instalacji w produkcji żelaza i stali. Opis poszczególnych konkluzji obejmuje: oznaczenie treści konkluzji, interpretację zapisu konkluzji, rozwiązania alternatywne (m.in. odstępstwa), zalecany sposób i częstotliwość monitorowania. W monografii podjęto próbę wyjaśnienia wielu wątpliwości interpretacyjnych, które mogą pojawić się podczas implementacji zapisów konkluzji BAT do praktyki przemysłowej. W tym celu dokonano ankietyzacji wszystkich zainteresowanych przedsiębiorstw sektora stalowego, w trakcie której zebrano uwagi do zapisów konkluzji BAT. Ponadto autorzy wyjaśniają w poradniku pewne wątpliwości interpretacyjne, nie zgłoszone przez przedsiębiorstwa hutnicze.


Powrótwersja do druku