×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE na roczną dostawę gazów technicznych

Numer postępowania Status Rodzaj Termin składania ofert Miejsce składania ofert

Konkurs ofert

Rozstrzygnięty
2020-07-28
Usługi 2020-07-24 10:00:00 Ł - Instytut Metalurgii Żelaza Bud. A pok. 38

Informacje dodatkowe

Kod CPV:  24110000-8

 

Dane techniczne przedmiotu dostawy:
 

Lp.

Asortyment

Pojemność butli

Ilości prognozowane (butla, m3, dm3)

Suma prognozowana

1

Acetylen 2,6 butla  (1 butla = 10 kg)

10 kg

6

           60,00   

2

Azot ciekły, (dm3)

1 dm3

4 500

       4 500,00   

3

Azot sprężony, m3 (1 butla = 7,1 m3)

7,1 m3

65

         461,50   

4

Dwutlenek węgla, butla (1 butla = 37,5 kg)

37,5 kg

9

         337,50   

5

gaz C18 F 10 Ferrolina (butla = 1,5 m3)

1,5 m3

12

           18,00   

6

gaz C18 F 50 Ferrolina (butla = 10 m3)

10 m3

1

           10,00   

7

Propan butan techniczny do wózka widłowego (1 butla = 33 kg)

33 kg

12

         396,00   

8

Propan techniczny (butla 33 kg)

33 kg

1

           33,00   

9

Sprężone powietrze, butla (1 butla = 6,4 m3)

6,4 m3

12

           76,80   

10

Tlen techniczny, butla (1 butla = 8 m3)

8 m3

14

         112,00   

11

Dzierżawa butli

 

50

           50,00   

Do obowiązków Dostawcy należy bieżące dostarczanie na własny koszt, własnym środkiem transportu do siedziby Zamawiającego gazów w okresie trwania umowy zgodnie ze złożoną ofertą cenową. Szczegołowe wymagania dotyczące usługi zawarto w zalaczniku Ogłoszenie.

 

Sposób sporządzania oferty:

Oferta powinna zawierać:

  • ceny jednostkowe dla poszczególnych gazów oraz
  • cenę jednostkową za dzierżawę butli,

 

Termin i miejsce składania ofert:
 

Oferty można składać w terminie do dnia  24.07.2020r. do godziny 10.00:

  • w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój 38,
  • drogą elektroniczną na adres zamowienia@imz.pl

 

W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy podpisany egzemplarz oferty.

 

Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych z oferty (nazwa Oferenta, cena złożonej oferty itp.).

 

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Ewa Kurkowska, tel. 032 23-45-217, ewa.kurkowska@imz.pl

Załączniki

Data umieszczenia Plik do pobrania
2020-07-15 OGŁOSZENIE
2020-07-23 Pytania i odpowiedzi z dn. 23.07.2020
2020-07-28 Rozstrzygnięcie konkursu