×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamówienia publiczne < 130.000 zł

roczna dostawa sanitarnych artykułów gospodarczych do Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach

Numer postępowania Status Rodzaj Termin składania ofert Miejsce składania ofert

konkurs ofert

Rozstrzygnięty
2021-03-19
Dostawy 2021-02-22 10:00:00 Sieć Badawcza Łukasiewicz IMŻ, Dział DZ pok. 38

Informacje dodatkowe

Kod CPV:  39830000-9 (środki czyszczące)

Opis przedmiotu zamówienia,

Przedmiotem zamówienia jest roczna dostawa sanitarnych artykułów gospodarczych do siedziby Zamawiającego według poniższego zestawienia zawierającego prognozowane ilości poszczególnych artykułów gospodarczych.
Tabela nr 1 Wykaz asortymentowo – ilościowy

Lp.

Producent

Kod produktu

Nazwa towaru

Ilość

1

KATRIN

2504

Papier toaletowy gigant

36

op

2

KATRIN

121050

Papier toaletowy gigant

97

op

4

KATRIN

46005

ręczniki rolka System PLUS

140

op

5

KATRIN

35564

ręczniki ZZ naturalna biel 4000 szt.

57

op

7

KATRIN

344013

ręcznik składany ONE-STOP L3

8

op

8

STELLA

 

worki 60 L (50 szt)

250

rol

9

STELLA

 

worki 120 L (10 szt)

250

rol

10

 

 

worki 240 L (10 szt)

36

rol

11

 

 

rękawice ochronne S Paclan Practi

40

szt

12

 

 

rękawice ochronne M Paclan Practi

160

szt

13

 

 

szmatki PACLAN (żółte, 3szt)

64

szt

14

 

 

gąbki kuchenne średnie 9,5x6,2x2,8

60

szt

15

CLOVIN

 

proszek Purox uniwersalny 10 kg folia

6

szt

16

KOSMET

 

mydło w płynie 5l kremowe ROKO

90

szt

17

KIEHL

 

Płyn Sanikal 10 L

4

szt

18

SWISH

 

E 30 SANITARIATY 1 L

4

szt

19

SWISH

 

E 30 SANITARIATY 5 L

30

szt

20

SWISH

 

E 10 NEUTRAL/E11 ORANGE m.in.. Panele i Drewno 1 L

4

szt

21

SWISH

 

SP 100/SP/100 CITRO 1 L

4

szt

22

SWISH

 

SP 100/SP/100 CITRO 5 L

20

szt

23

SWISH

 

glas clean 1 L

4

szt

24

SWISH

 

glas clean 5 L

8

szt

25

BUZIL

 

Mleczko do czyszczenia sanitariatów - Buz Polish 600ml

4

szt

26

GENERAŁ

 

odświeżacz do WC kulki żelowe AROLA 250G

50

szt

27

 

 

ścierka do podłogi 60 x 70 biała

20

szt

28

 

 

Mop 40cm bawełna kieszeniowy

16

szt

29

FILMOP

 

stelaż 40cm kieszeń

4

szt

30

FILMOP

 

kij aluminiowy 140cm do stelaża

4

szt

31

 

 

wiaderko 8l/12l

4

szt

32

 

 

wiaderko 5l/6l

4

szt

33

 

 

Vileda szczotka miotła profilowana 2w1 XXL + drążek

4

szt

34

 

 

Vileda zmiotka z szufelką 2in1

4

szt

35

P&G

 

tabletki do zmywarki 115 szt Fairy Jar

4

szt

36

FINISH

 

nabłyszczacz do zmywarki 400ml

4

szt

37

FINISH

 

sól do zmywarki 1,5 kg

7

szt

38

GENERAŁ

 

środek do czyszenie zmywarki 250g

6

szt

39

 

 

proszek do prania firan 400g

3

szt

40

 

 

płyn do płukania firan 0,5l

3

szt

41

 

 

Foxy Mega Ręcznik papierowy Mega - Długie Rolki 2 szt.

944

op

42

 

 

Ścierka mikrofirba 40x40

40

szt

43

 

 

Szczotka ryżowa na kij

4

szt

44

FILMOP

 

kij aluminiowy 140cm wkręcany

4

szt

45

 

 

WC komplet - szczotka + pojemnik

50

szt

46

 

 

Płyn do naczyń 1l Ludwik

20

szt

47

SWISH

 

Quato 78 1l - gotowy do użycia

20

szt

48

SWISH

 

Quato 78 3,78l - koncentrat

10

szt

49

BUZIL

 

Corridor Daily 1l

4

szt

50

BUZIL

 

Corridor Daily 10l

10

szt

51

BUZIL

 

Aktiv 1l

4

szt

52

BUZIL

 

Aktiv 10l

10

szt


 
Warunki realizacji zamówienia:

Oferowane artykuły gospodarcze powinny być zapakowane w oryginalne opakowania oznaczone logo marki oraz wolne od wad fizycznych.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na okres jednego roku. Wzór umowy został załączony poniżej.

Dostawy należy realizować od daty podpisania umowy przez okres jednego roku na podstawie zgłaszanych przez Zamawiającego częściowych zamówień, płatnych każdorazowo na podstawie wystawionej faktury, do łącznej wartości ceny oferty złożonej przez  Wykonawcę.

Wymagany termin dostawy – do 7 dni od przekazania zamówienia składanego w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną.

Termin płatności – 14 dni od daty otrzymania faktury.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki.

Wszelkie koszty i opłaty związane z dostawą artykułów gospodarczych do siedziby Zamawiającego będzie ponosił Wykonawca.

 

Obowiązki Wykonawcy

  • Do obowiązków Wykonawcy należy bieżące dostarczanie produktów własnym środkiem transportu do siedziby Zamawiającego, podzielenie na partie oraz wniesienie w/w towarów do wskazanych pomieszczeń w okresie trwania umowy zgodnie ze złożoną ofertą.
  • Wykonawca zobowiązany jest, w przypadku uwidocznienia się negatywnych cech jakościowych dostarczonych artykułów np. uszkodzone opakowanie itp. do niezwłocznej (w ciągu 3 dni od pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego), wymiany wadliwego towaru na inny pozbawiony tych wad,
  • Wykonawca wybrany w konkursie zobowiązany jest po zawiadomieniu o wyborze Jego oferty, a przed podpisaniem umowy przygotować formularz cenowy, zawierający oprócz cen brutto, również ceny netto.

 

Sposób sporządzenia oferty

Do oferty należy dołączyć:

  • Wypełniony formularz cenowy z podaniem cen jednostkowych brutto, wartości brutto (Druk formularza został załączony poniżej).
  • Wykaz co najmniej dwóch dostaw polegających na kompleksowej dostawie artykułów gospodarczych wraz z podaniem ich wartości, daty i miejsca dostawy oraz dokumentami potwierdzającymi, że w/w dostawy zostały wykonane należycie.

Ocena ofert:

  • Zamawiający wybierze Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę oraz załączy wszystkie wymagane przez Zamawiającego i kompletne dokumenty.
  • Cenę oferty należy obliczyć na podstawie formularza ofertowego uwzględniającego ceny jednostkowe i prognozowane ilości poszczególnych artykułów gospodarczych.
  • Cena oferty musi być podana w PLN. Cena w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Zarówno ceny jednostkowe poszczególnych produktów jak i cena łączna wskazane w ofercie nie ulegną zmianie przez okres ważności oferty i przez okres obowiązywania umowy.

W przypadku złożenia oferty faksem bądź drogą elektroniczną Oferent, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy podpisany egzemplarz oferty.

Wyniki postępowania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz na platformie e Zamawiający.

Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych z oferty (nazwa Oferenta, cena złożonej oferty itp.).

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

Oferty można składać:

w terminie do dnia 22.02.2021 r. do godziny 10:00.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

Rafał Palus, tel. 032 23-45-109, rafal.palus@imz.pl

 

Załączniki

Data umieszczenia Plik do pobrania
2021-02-11 ogłoszenie o konkursie
2021-02-11 Klauzula RODO
2021-02-11 formularz ofertowy
2021-02-11 wzór umowy
2021-03-19 Rozstrzygnięcie konkursu
powrót wersja do druku