×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamówienia publiczne < 130.000 zł

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA ORAZ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU METALURGII ŻELAZA W GLIWICACH

Numer postępowania Status Rodzaj Termin składania ofert Miejsce składania ofert

Zapytanie ofertowe

Rozstrzygnięty
2021-04-30
Usługi 2021-04-22 13:00:00 Broker MentorS.A. Oddz.Katowice ul.Porcelanowa19

Informacje dodatkowe

ZAPYTANIE OFERTOWE NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANIA MIENIA ORAZ UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU METALURGII ŻELAZA W GLIWICACH

o wartości szacunkowej poniżej 130 tys. złotych, CPV: 66510000-8 (usługi ubezpieczeniowe)

Przedmiotem zamówienia jest:

„Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach” w zakresie:

 1. Zadanie I
  1. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
  2. Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
  3. Ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności
 2. Zadanie II
  1. Ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
  2. Ubezpieczenia auto casco pojazdów mechanicznych,
  3. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
  4. Ubezpieczenia assistance.

W załącznikach znajdują się szczegółowe informacje dot. zapytania ofertowego – w podziale na zadania.

Postępowanie prowadzone przez brokera ubezpieczeniowego:

Mentor S. A. z siedzibą w Toruniu, kod pocztowy: 87-100, przy ul. Szosa Chełmińska 177-181, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000031423, posiadającą numer NIP 956-00-03-240 oraz REGON nr 870245914. Broker posiada zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej – wpis do rejestru brokerów o nr 00000077/U.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest:

Ewa Paszta, broker ubezpieczeniowy, tel. 601-851-076, e-mail: ewa.paszta@mentor.pl

Broker przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

Termin składania ofert do dnia 22.04.2021 r. do godz.13:00 (tj. czwartek)

Załączniki:

 1. Załącznik 1 – ŁIMZ program ubezpieczenia,
 2. Załącznik 2 -  ŁIMZ – dane dotyczące budynków,
 3. Załącznik 3 – ŁIMZ – wykaz pojazdów.

Załączniki

Data umieszczenia Plik do pobrania
2021-04-15 Zapytanie ofertowe
2021-04-15 Zał. nr 1 - Program ubezpieczenia
2021-04-15 Zał. nr 2 - Dane dot. budynków
2021-04-15 Zał. nr 3 Wykaz pojazdów
2021-04-30 ROZSTRZYGNIĘCIE konkursu
powrót wersja do druku