×

Na stronie http://www.imz.pl stosujemy pliki cookies (ciasteczka) w celu gromadzenia danych statystycznych oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów serwisu. Pliki te mogą być umieszczane na Państwa urządzeniach służących do odczytu stron. Dalsze korzystanie z naszej strony oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamówienia publiczne < 130.000 zł

Badanie sprawozdania finansowego za 2021 r. i 2022 r.

Numer postępowania Status Rodzaj Termin składania ofert Miejsce składania ofert

konkurs ofert

Rozstrzygnięty
2021-11-04
Usługi 2021-09-01 12:00:00 Sieć Badawcza Łukasiewicz IMŻ, Dział DZ pok. 38

Informacje dodatkowe

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2021 i za rok 2022 oraz wydanie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Instytutu za każdy rok objęty badaniem.

Sposób sporządzenia oferty:

Oferta na badanie sprawozdania finansowego sporządzonego za rok 2021 i za rok 2022 oraz wydanie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Instytutu za każdy rok objęty badaniem powinna zawierać elementy zawarte w treści załączonego ogłoszenia.

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty można składać:

  • w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój 38,
  • drogą elektroniczną na adres zamowienia@imz.pl

w terminie do dnia 1.09.2021 r. do godziny 12:00.

Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Pani Klaudia Pocwa, tel. 032 23-45-132, klaudia.pocwa@imz.pl

Ocena ofert:

Zgodnie z brzmieniem art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje Prezes Centrum Łukasiewicz. Przesłana oferta nie stanowi gwarancji zawarcia umowy.

Załączniki

Data umieszczenia Plik do pobrania
2021-08-26 Klauzula RODO
2021-08-26 OGŁOSZENIE
2021-11-04 Rozstrzygnięcie konkursu
powrót wersja do druku